Menu
«  ^

O nas
Oferta
Sponsorzy
i partnerzy

Artykuły


Konferencja „Transport a rozwój zrównoważony. Szanse i zagrożenia”

Mariusz W.
dla portalu „Rynek Kolejowy”
2010-06-04 10:08:24


W dniach 13-15 maja 2010 w Sopocie i Helu odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa Konferencja „Transport a rozwój zrównoważony. Szanse i zagrożenia”. Główna część konferencji odbywała się na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego w Sopocie. Jednym z partnerów były PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Poniżej krótka relacja z tego wydarzenia.

Konferencja była zorganizowana wspólnie przez dwa koła naukowe. W konferencji ogółem wzięło udział 6 kół naukowych transportu:
- Koło Naukowe Transportu i Marketingu na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego w Sopocie (organizator),
- Studenckie Koło Naukowe Transportu przy Katedrze Transportu Akademii Ekonomicznej w Katowicach (organizator),
- Koło Naukowe Transportu na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego,
- Koło Naukowe TRANSPORT przy Instytucie Pojazdów Szynowych Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki,
- Koło Naukowe Logistyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego,
- Koło naukowe ECONOMUS na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego.
Koła zaprezentowały się w pierwszym dniu konferencji, natomiast referaty przedstawiano w drugim dniu. Referat pt. „Plany rozwoju szczecińskiego transportu publicznego w aspekcie zrównoważonego rozwoju” jako pierwszy przedstawił Maciej Grudziński z Uniwersytetu Szczecińskiego (KNT). Dotyczył on planów związanych m.in. z zakupem taboru autobusowego i tramwajowego, modernizacją torowisk, czy też innych planów transportowych. Grzegorz Kaczor z Politechniki Krakowskiej wygłosił referat „Hałas i drgania jako zagrożenia w transporcie publicznym na przykładzie Krakowskiego Szybkiego Tramwaju”. Przedstawiono w nim m.in. wyniki pomiarów na różnych rodzajach torowiska przy różnych typach tramwajów w KST. Donata Marciniak i Błażej Suproń z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie w referacie „Analiza wykorzystania nowoczesnego transportu publicznego w aspekcie jego oddziaływania na oprawę jakości życia” zaprezentowali m.in. wyniki swoich badań związanych z wpływem transportu miejskiego w Szczecinie na życie codzienne. Tomasz Redzikowski z Uniwersytetu Gdańskiego wygłosił referat „Strategie konkurencyjności kolejowych przewozów pasażerskich na Pomorzu”, w którym przedstawił sporo informacji związanych z tym zagadnieniem.

Było również kilka innych tematów, nie związanych z transportem szynowym.
Konferencja zakończyła się trzeciego dnia, podczas wycieczki tramwajem wodnym na Stację Morską Uniwersytetu Gdańskiego w Helu.© Mareczek 2009-2010; © KNT 2010-2012
Wykorzystywanie materiałów znajdujących sie na tej stronie bez wiedzy KNT jest zabronione!